Запознавање со ново другарче 2019

Децата на возраст од 5-6 години од објект Пчелка 1 ја посетија градинката “8-ми Април” во општина Шуто Оризари во склоп на интерниот проект “Различни, а сепак исти". Целта беше да се запознаат со нови другарчиња. 

Најпрво со клопче децата се запознаваа меѓу себе - го тркалаа клопчето и кај кого ќе се стркала тоа дете си го кажува името. Потоа следеше опуштање со музика и цртање цртежи кои децата си ги разменија. 

Потоа се протнуваа низ тунел како да поминуваат под виножитото, а на крајот си разменија и подароци.