Од говедо до чевли, Од лисица до крзно

Во склоп на проектот “Мали потрошувачи” децата од 3-4 години од објект Буба Мара учествуваа во симболичко-манипулативна игра преку која се поттикнува развој на вештини, ситна моторика, прецизност и истрајност. 

Истовремено ја поттикнува визуелната и тактилната перцепција, способноста за откривање на детали и карактеристики на животинскиот свет, грижа за животните, полза и корист од нив.