Работилница “Здраво чајче”

На ден 06.12.2019 година педагогот и социјалниот соработник на ЈУДГ “Буба Мара” реализираа работилница со децата од 4-6 години од објект Лавче. Работилницата е во склоп на интерниот проект кој се реализира на ниво на овој објект со наслов “Лековити билки и растенија”.

Целта  на работилницата беше детето да ги осознае условите за раст и развој на растенијата, нивните карактеристики, примената и користа и да се поттикне основното препознавање на воочливите карактеристики на одредени растенија.