Украсуваме една чудна елка

На ден 12.12.2019 година со дечињата од 3-4 и 4-5 години во објект Пчелка 1 беше реализирана активноста “Украсуваме една чудна елка”. 

Елката беше направена од јажиња во боја и спортски реквизити. Преку забавно извлекување на топчиња во боја и погодување на боите децата ја китеа елката, броеа и учеа за спортовите кои се играат со мрежа (во оваа игра мрежата ни беше снегче). 

На крај игравме мини флипер елка каде беше поттикната моториката на рацете и контролата око - рака.