Другарчиња од целиот свет

На ден 12.12.2019 година во објект Сонце се одржа работилница на тема „Другарчиња од целиот свет" со деца од 4-5 години.

На работилницата се изработуваа новогодишни честитки кои ќе се пратат на другарчиња од други држави. Оваа активност е во склоп на eTwinning програмата.