Одиме, чувствуваме (истражувачка игра)

Децата од објект Сонце на возраст од 2-3 години заедно со воспитувачот и професорот по физичко воспитание учествуваа во оваа истражувачка игра “Одиме, чувствуваме”. 

Целта беше преку играта да се поттикне истрајност и меѓусебна соработка. Децата се поттикнуваа со одење, допир и лазење врз различни видови површини (рапаво, мазно, тврдо и сл.). Воедно, се развиваше моториката на раце и нозе.

Проект: