Донација

На ден 20.12.2019 година дворот на објект "Лавче" беше збогатен со нови садници. 

Беа засадени зимзелени дрвја, донација од општина Аеродром на ЈУДГ “Буба Мара”, со цел почист воздух за здрав раст и развој на децата.