Посета на кујната на градинката

На ден 22.01.2020 година во објект Лавче во склоп на проектот "Лековити билки и растенија" воспитниот тим, заедно со децата на возраст од 2-6 години ја посетија кујната на градинката и го следеа начинот на подготовка на чај од шипка.

Целта беше децата да се запознаат со  начинот на подготовка на чај од шипка, и користа од примената на чајот во секојдневниот живот.

Децата го вкусија чајот при што се поттикна осетливоста на сетилото за вкус и мирис.