Од вода до мраз

Како дел од проектот “Интеграција на еколошка едукација во воспитно-образовниот систем” децата од групата од 4-5 години во објект Буба Мара истражуваа како водата се претвора во мраз. 

Истражуваа, набљудуваа и научија нови работи за различните состојби на водата.