Еко проект

"Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење"

Целта на оваа едукативна работилница како и на сите други до сега беше да им се објасни на малите колку е битно отпадното масло за јадење од домаќинствата да се собира и рециклира, а не да се истура насекаде. Овој пат, работилницата се одржа во хетерогената група на деца од 3-6 годишна возраст во објект Ц.Р.Д.Р "Слонче" Д. Лисиче.