Вкусот на колачињата

Оваа активност е дел од планираните активности на проектот “Сетила” во објект Сонце. Колачињата ги подготвија и ги вкусија деца на возраст од 5-6 години. 

Целта беше да се збогатува сетилното искуство преку истражување, подготовка и вкусување на храната.

Проект: