Јас, Снежана

Децата од 3-4 години од објект Пчелка 1 учествуваа во имитативна игра “Јас, Снежана”. 

Целта беше да се поттикнува почитување и споделување во игра со други деца, да се развива прецизноста на движењата и да се поттикне користење на различни извори на информации.