Обука “Вешто родителство”

Од 11.02.2020 до 14.02.2020 година претстваници од нашата градинка ЈУДГ “Буба Мара” посетија обука на тема “Вешто Родителство” во организaција на Mellow parenting - Promoting parent child relationships, во соработка со UNICEF и поддржано од МТСП на Република Северна Македонија. 

Нашата градинка заедно со уште 4 други ќе биде дел од спроведувањето на овој пилот проект.