Истражувачка игра

Сакам да видам, па и јас ќе ви кажам што сакам да бидам! - истражувачка игра

Целта ни беше децата да се запознаат со различни видови на професии и да се развива способноста за искористување на играта во функција на учење и откривање.

Најпрво децата отварајќи ги кутиите откриваа што има во нив и според алатите погодуваа за која професија станува збор.

Потоа децата се поделија по центри и секој  ја играше саканата професија.