Учиме за рециклирање на отпадното масло за јадење

Децата од 3-6 години од ЦРДР “Слонче” присуствуваа на работилница со цел да научат дека со собирање на отпадното масло за готвење во посебни кантички си помагаме себеси и помагаме на природата, а го намалуваме и загадувањето на животната средина.