Шиеме облека за принцезите

Децата на возраст од 3-4 години од објект “Буба Мара 1” како планирана активност на интерниот проект “Мали потрошувачи на облека” чијшто наслов е врзан со тековната тема “Приказните на моето детство” учествуваа во творечка игра со наслов “Шиеме облека за принцезите”. Децата со големо задоволство учествуваа во истата и спонтано беа насочени во ликовна игра со наслов “Облечи ја принцезата” каде што веќе сошиените фустани ги облекуваа на принцезите. Завршивме со читање приказна со наслов “Принцезите – балерини”.

Главна цел на оваа активност беше да ги запознаеме децата со шивачкиот занает, воедно развивајќи ја фината моторика, движењето на дланките и прстите и развивање и искажување на својата креативност преку самостојна изработка.