Игри за претчитачки вештини

Активност спроведена од логопедот на ЈУДГ “Буба Мара”.

Децата од 5-6 годишна возраст во објект Буба Мара се потсетија на игрите: Расипан телефон, Каладонт, Фати го зборот и Таен детектив. 

Целта на овие јазични игри е да се подобрат комуникациските вештини кај децата, проширување на речникот и подобар изговор. 

Претчитачките вештини се важен предуслов за читање во училиште.