Облеката на принцезите - драмска игра

Планирана активност на проектот “Мали потрошувачи на облека”.

Во соседниот објект Буба Мара, дечињата на иста возраст од 3-4 години на малку поинаков начин преку драмска игра се запознаа со облеката на принцезите.

Преку вакви игри се поттикнува способноста на децата за поврзан говор, за забележување, вербално изразување и користење на креативни модели.