Мартинки

Децата на возраст од 3-4 години од објект “Буба Мара 1” како планирана активност во интерниот проект “Мали потрошувачи на облека” изработуваа мартинки, како дел од додатоците во облеката.

Децата со големо задоволство, истрајност и посветеност учествуваа во изработката на истите и научија како мартинките се поврзани со нашата култура и традиција.