Реализација на Проектот „Различни, а Сепак Исти“ Од 01.09.2019 - 31.05.2020 година

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: