ЈУДГ Буба Мара се Разубавува

Тимот на градинка Буба Мара почитувајќи ги мерките во овој период ги разубави објектите со нови содржини и ги уреди дворните површини со цел децата да играат и растат во стимулативна средина кога повторно ќе ги отвориме градинките .