Реализирани Активности на 30.06.2020

Реализирани Активности во домашни услови по предлог на воспитувачи и стручен тим.

Другарчиња од возрасни групи 3-4 Буба Мара, 4-5 Буба Мара, 4-5 Буба Мара 1, 2-3 Пчелка 2 и 3-4 Пчелка 1.