Рециклирање со имагинација

Децата од објект Пчелка 1, на возраст од 4-5 години учествуваа во практична активност дел од проектот “Рециклирање со имагинација”. 

Целта беше да се поттикне истрајноста кај децата и да се стекне сознание дека предметите можат да се користат на повеќе начини.