Како се чувствувам

Активност - “Како се чувствувам”
Возраст 4-5 г.
Објект - “Буба Мара”
Кај децата се поттикнаа навики за одржување на личната хигиена, чистотата и уредноста, основни знаења за заштита од опасни и штетни фактори како што се вирусите, кои можат да го загрозат здравјето. Способност да опишат како се чувствуваат кога се среќни, весели или тажни и да ги канализираат негативните емоции.