Печурките во блиската околина

Нашите дечиња од објект "Лавче" на возраст од 4-6 години денес учествуваа во ликовната игра "Печурките во блиската околина".

Целта на оваа активност е да развијат способности за различни ликовни техники и нивни комбинации.