Креативни рачиња

Објект Пчелка 2

Деца на возраст од 2-3 години. 

"Креативни рачиња"

Целта е да се поттикнат децата за развивање на чуство за слобода при истражување во ликовното изразување.