Играм и се забавувам

Детска недела во објект “Лавче” со дечиња од 2-4 години и во “Буба Мара” со деца од 4-5 години. 

''Играм и се забавувам" - Лавче

“Натпреварувачки игри” - Буба Мара

Се забавуваме и истовремено ја поттикнуваме способноста за локомоторни активности и координирани  движења во комбинација со физичка  направа, комбинација на секвенци на моторички движења и негување  на натпреварувачки дух кај децата.