Нашите волшебни прстиња чуда прават

Деца од 2-4 години

Објект “Лавче” 

Активност - “Нашите волшебни прстиња чуда прават”

Нашата цел е да ја поттикнеме детската имагинација и самостојноста при истражување, набљудување и откривање.