Плочка

Последен ден од ДЕТСКА НЕДЕЛА во објект “Пчелка 2” 

Возраст - 4-5 години

Традиционална игра - “Плочка”

Децата од 4-5 години се запознаа со традиционалната игра “Плочка” и со своите другарчиња од група се забавуваа во дворот на градинката.