Дрвото во есен

“Дрвото во есен”

Возраст - 3-4 години

Објект “Буба Мара”

Целта ни е да се поттикнат знаења и способности за препознавање на основните својства на одредени природни елементи и појави од опкружувањето.