Дожд

Ликовна активност - “Дожд”

Возраст - 3-4 години, објект “Пчелка 1”

Цел - да се поттикнува детето да ги изразува радоста и задоволството од успешната работа.