Меурчиња

Дечиња на возраст од 2-3 години 

Објект “Пчелка 1”

Подвижна игра - “Меурчиња”

Цел: да се оспособи детето за координација на екстремитетите и одржување на рамнотежа.