Рециклирање со имагинација

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Проект - Рециклирање со имагинација

Целта е децата да се поттикнат да се вклучат во заеднички активности, да се чувствуваат слободно во игра, да се запознаат со музички инструменти, следење на ритам со чукање и сл., како и поттикнување на радост и задоволство од успешно завршена активност.