Печатење со листови

Возрасна група од 2-3 години

Објект “Сонце”

Активност - Печатење со листови

Целта ни е да ја зајакнеме ситната мускулатура на дланките и прстите, а истовремено децата да стекнат сознанија за годишното време “Есен”.