Дрво во есен

“Дрво во есен” - ликовна игра

Дечиња од 3-4 години

Објект “Сонце”

Преку цепкање колаж хартија на ситни парчиња децата ја вежбаа ситната мускулатура на дланките и ги користеа за одредена цел.