Овошје

“Овошје” - ликовна игра - печатење

Возраст 2-3 години 

Објект “Буба Мара”

Цел на активноста ни е поттикнување на детето кон користење на разни видови ликовни материјали.