Голема - мала топка

3-4 години

Објект “Пчелка 1”

Целта ни е да се поттикнува самостојноста кај децата при изведување на едноставни истражувачки активности и да ги користи и зајакнува дланката и прстите.