Четка за заби

"Рачиња си мијам, запчиња си тријам"

“Четка за заби”

Дечиња од 3-4 години, објект “Буба Мара”

Цел - Да се поттикнува детето да го користи стекнатото искуство во процесот на учење и да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку користење на разни форми на ликовно изразување.