Од стапка до стапка

Деца од 4-5 години од објект “Буба Мара 1”

“Од стапка до стапка” - подвижна игра

Цел: Да се поттикне ориентација во просторот и координација на движењата според визуелни знаци.