Есенско дрво

Дечиња од 3-4 години 

Објект “Сонце”

Активност “Есенско дрво”

Цел: Да се поттикнува самостојноста во користење на различен ликовен и неликовен материјал.