Водени чудовишта

3-4 години

Објект “Сонце”

“Водени чудовишта”

Цел - Да се поттикнува иницијативноста кај детето околу избор на бои како и истрајноста во дадената игра.