Заедно цртаме

“Заедно цртаме” - ликовна игра 

Проект - Моја хигиена, моја навика

4-5 години 

Објект БУБА МАРА

Да се охрабрува и поставува прашања, чувство на емпатија кон другите, разбирање на нивната емоционална состојба, свест за своите желби и потреби.