Тапан чука рум, дум, дум

Објект “Пчелка 2”

Возрасна група  5-6 години

“Тапан чука рум, дум, дум” 

Децата тропаа на изработените тапани по ритамот на музиката.

Целта беше детето да се запознае со народните инструменти и преку слушање на народна музика да се развива чувството за ритам.