Есенски богатства

Секојдневно се запознаваме со есенските богатства. Денес тоа беа костените.

Објект “Буба Мара 1”

Деца од 4-5 години