Волшебните очила

Деца од 4-5 години

Објект “Буба Мара”

Да се развива свест за мултикултурализмот  и способност за усвојување на норми, потребата од сопствен стил кон учење и интерактивно решавање на проблемски ситуации.