Боцкавото еже

“Боцкавото еже” - ликовна игра

Објект “Буба Мара 1”

Група од 4-5 години

Децата со помош на пластични вилувчиња и темперни бои ни го претставија ежето, а потоа преку спонтани разговори научивме многу карактеристики за него. Место на живеење, исхрана, боја, големина итн.