Доцртај го лицето

“Доцртај го лицето” - ликовна игра 

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се поттикнува потребата од  истражувањето како форма на учење, воведување и запознавање на телесна шема и развивање сопствен стил на учење.