"Есен" - стихотворба

Активност  "Есен" - стихотворба 

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се поттикнува способност за откривање на бои во природата и разбирање на значењето на изговорените зборови, логичко мислење и откривање релации големо-мало.