Подготвуваме салата

Дечиња од 2-3 години 

Објект “Буба Мара 1”

Подготвуваме салата - практична активност 

Да се поттикнуваат способности за препознавање и именување на одреден зеленчук на нашето поднебје, како и стекнување хигиенски навики да го миеме зеленчукот пред јадење.