Меѓународен ден на толеранција

Меѓународен ден на толеранција - 16.11.2020 година

“Јас во огледало, мојата дланка и моето стапало”

Дечиња од 4-6 години од објект “Буба Мара 1” го одбележаа Меѓународниот ден на толеранцијата. 

Целта ни беше децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој на поимот за себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви информативен флаер за родителите, за толеранцијата како лична особина, толеранцијата во семејството и  важноста на истата во процесот на воспитување на детето.